Вие сте тука: Почетна

Од  14.11.2015 год. ќе започне нов циклус на обуки за директор на  основни  училиште на македонски јазик.
Се известуваат сите кандидати заинтересирани за следење на обуката дека можат да поднесат пријава во Државниот испитен центар на ул. „Васил Ѓоргов“ бб, Скопје или на факс бр. 02 322 88 66.
Обуката ќе се одржува во просториите на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје во деновите од викендот по претходно одреден распоред.

Потребни документи:

  • Пријава за обука за директор на средно училиште;
  • Диплома за завршено соодветно високо образование;
  • Потврда за работно искуство во воспитно-образовна дејност во установи верифицирани од министерството надлежно за образование;
  • Кратка биографија со фотографија;
  • Лекарска потврда за психофизичка состојба.

Од 7 ноември 2015 год. ќе започне нов циклус на обуки за директор на основно училиште на албански јазик.
Се известуваат сите кандидати заинтересирани за следење на обуката дека можат да поднесат пријава во Државниот испитен центар на ул. „Васил Ѓоргов“ бб, Скопје или на факс бр. 02 322 88 66.
Обуката ќе се одржува во просториите на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје во деновите од викендот по претходно одреден распоред.

Потребни документи:

  • Пријава за обука за директор на основно/средно училиште;
  • Диплома за завршено соодветно високо образование;
  • Потврда за работно искуство во воспитно-образовна дејност во установи верифицирани од министерството надлежно за образование;
  • Кратка биографија со фотографија;
  • Лекарска потврда за психофизичка состојба.

 

Страница 1 од 50