Вие сте тука: Почетна

Државниот испитен центар и Центарот за поддршка на образованието (Вилнус) нa 18 Април 2016 година во СУГС„Лазар Танев“ го одржаа првиот состанок пред започнувањето на активностите во рамките  на Твининг лајт проектот („Twinning Light Project) Оперативната програма на ИПА „Развој на човечки ресурси“ 2007-2013 година финансиран од Европската унија.

Гостите  ги поздрави и им посака добредојде претставникот од  Европската делегација  г-ѓа Софи Бумонт (Sophie Beaumont), директорката на ДИЦ г-ѓа Мируше Амети, како и проект лидерот за Р.Македонија г-ѓа Емилија Угриновска. Проектот беше презентиран од г-ѓа Раса Снипиен (Rasa Snipiene), проект лидер од Литванија.

Целта на овој проект е модернизацијата на системот преку  обезбедување на ефективно и ефикасно на  образовните институции со фокус на процесот на обука и професионално усовршување  на директорите како менаџери на основните и средните училишта .

На 27.04.2016 година (среда  ) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи  испит за директор на средно училиште.
Заинтересираните кандидати кои обуката ја завршиле во Државниот испитен центар, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од 3100,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).

Кандидатите најдоцна до 20. 04. 2016 год. треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на средно училиште.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на средно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 2).

Од 16 април 2016 год. ќе започне нов циклус на обуки за директор на основно училиште на македонски јазик.
Се известуваат сите кандидати заинтересирани за следење на обуката дека можат да поднесат пријава во Државниот испитен центар на ул. „Васил Ѓоргов“ бб, Скопје или на факс бр. 02 322 88 66.
Обуката ќе се одржува во просториите на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје во деновите од викендот по претходно одреден распоред.

Потребни документи:

· Пријава за обука за директор на основно/средно училиште;

· Диплома за завршено соодветно високо образование;

· Потврда за работно искуство во воспитно-образовна дејност во установи верифицирани од министерството надлежно за образование;

· Кратка биографија со фотографија;

· Лекарска потврда за психофизичка состојба.

Страница 1 од 55