Вие сте тука: Почетна
На http://www.matura.gov.mk   е поставен јавниот конкурс за избор на оценувачи за тестовите од екстерните испити од државната матура.

На 09.04.2014 година (среда) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи  испит за директор на основно училиште.
Заинтересираните кандидати кои обуката ја завршиле во Државниот испитен центар, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од 3100,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).

Кандидатите најдоцна до 07.04.2014 година треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или по факс 02 3228 866.

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани институции, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 2).

На 07.04.2014 година (понеделник ) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи  испит за директор на средно училиште.
Заинтересираните кандидати кои обуката ја завршиле во Државниот испитен центар, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од 3100,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).

Кандидатите најдоцна до 04.04. април 2014 год. треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на средно училиште.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на средно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 2).

Страница 1 од 36