Вие сте тука: Почетна

На 13.08.2014 година ( среда) со почеток во 16:00 часот  во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште.

Заинтересираните кандидати, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар  (види уплатница 1).
  • Завршната семинарска работа во три печатени примероци
  • Шестте  семинарски работи изрежани на CD.

Кандидатите најдоцна два дена пред закажаниот испит треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (видиуплатница 2).

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават  и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.

За повеќе информации обратете се на тел. 02 3203 130

Македонски јазик и литература  076 490 310
Албански јазик и литература  076 490 310
Турски јазик литература  076 490 310
Биологија 076 490 316
Хемија  076 490 316
Физика  076 490 316
Математика  076 346 317
Англиски јазик  076 346 318
Германски јазик 076 346 318
Француски јазик 076 346 318
Руски јазик  076 346 318
Естетика  076 346 319
Филозофија  076 346 319
Бизнис  076 346 319
Историја  076 346 319

15, 16 и 17.07.2014 Доставување на приговори на резултатите од учениците во училиштето
22.07.2014 – Доставување на резултати од разгледаните приговори
23.07.2014 – Закажување на термини за увид во тестовите
24.07.2014 – Увид во тестовите за кандидатите кои се најавиле
17 - 24.07.2014
– Пријавување на кандидатите за августовски испитен рок

Страница 1 од 39